Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể

thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong .

And as every present state of a simple substance is naturally a consequence of its preceding state, so its present is pregnant with its future.
Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể đơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thái trước đó của nó, vì vậy hiện tại của nó cũng tiềm ẩn tương lai.

Gottfried Wilhelm Leibniz

It is said that the present is pregnant with the future.
Người ta vẫn nói hiện tại hoài thai tương lai.

Voltaire

Real generosity toward the future lies in giving all to the present.
Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Albert Camus

The future is purchased by the present.
Tương lai được mua bằng hiện tại.

Samuel Johnson

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *