Tấm gương người tốt là triết lý nhìn thấy được

Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì anh ta tìm kiếm lợi ích cho mình, mà là anh ta thường hay quên mất lợi ích của người khác.

.

Ngạn ngữ Anh

Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ.

T. Fuller (Anh)

Thành thực là phẩm chất tốt nhất.

Tom Wilson (Mỹ)

Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong .

Dante (Ý)

Phẩm cách là một vị thần bảo vệ của con người.

Heraclitus (Hy Lạp)

Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì anh ta tìm kiếm lợi ích cho mình, mà là anh ta thường hay quên mất lợi ích của người khác.

Dickens (Mỹ)

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *