Phải lựa thứ quần áo thích nghi với nhân cách

Làm người nên tự lập lấy thân, tự trọng, không nên giẫm lên gót người khác, nói theo miệng người.

Phải lựa thứ quần áo thích nghi với nhân cách, đừng để nhân cách mình phải chịu mang tính cách của quần áo.

E. Weeler

Ở nhiều người, lời nói đi trước tư tưởng. Họ chỉ biết những gì họ suy nghĩ sau khi đã nghe những gì mình nó.

Gustave Lebon

Người đọc biết nhiều nhưng người quan sát còn biết nhiều hơn.

A. Dumas con

Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng.

Stephen Gosson

Lời nói khéo còn hơn cả hùng biện.

Bacon

Làm người nên tự lập lấy thân, tự trọng, không nên giẫm lên gót người khác, nói theo miệng người.

Lục Cửu Uyên

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *