Người khiêm tốn không phải là người thờ ơ

Một cách chắc chắn nhất để nâng cao phẩm cách con người là đặt nó ra khỏi sự nhu cầu.

Cử chỉ khiêm tốn bao giờ cũng đạt nhiều hơn là vũ lực thô bạo.

Esope

không phải là người thờ ơ với tiếng khen, mà là người chăm chú nghe lời chỉ trích.

Sartre

Muốn yên vui, nên tha thứ.

La Cordaire

Càng ngồi cao, càng nên tỏ ra khiêm tốn.

Ciceron

Đừng cười với kẻ đau khổ.

Victor Hugo

Một cách chắc chắn nhất để nâng cao phẩm cách con người là đặt nó ra khỏi sự nhu cầu.

A.Blanki

Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn.

Brounin

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *