Người đàn bà đẹp đạt được thành công dễ dàng

Phẩm cách có thể biểu hiện ra trong thời khắc quan trọng, nhưng nó lại hình thành trong thời khắc không quan trọng.

đạt được thành công dễ dàng hơn người đàn bà thông minh. Chỉ đơn giản là những người đàn ông mù thì ít, bù lại những người đàn ông ngốc nghếch lại quá nhiều.

X. Lôren

Hỏi rằng, có khi nào trong đời, con người ta lại thôi thúc tiến lên hơn là lúc đứng trước đèn đỏ giao thông.

H. D. Suyt

là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác.

A. N. Casơn

Người không có khuyết điểm thì ít có ưu điểm.

Lincoln (Mỹ)

Phẩm cách có thể biểu hiện ra trong thời khắc quan trọng, nhưng nó lại hình thành trong thời khắc không quan trọng.

Bacon (Anh)

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *