Ngựa giống như hươu, thì giá nghìn vàng

Khi có nhiều tiền người ta khao khát tình yêu chân thật, khi chân thành yêu mãi mà vẫn đói, người ta khao khát tiền.

Ngựa giống như hươu, thì ; hươu thật thì không bao giờ có giá ấy.

Hoài Nam Tử

Người hiền mà nhiều của thì kém mất chí hay, mà nhiều của thì thêm nhiều tội lỗi.

Sơ Quảng

Khi có nhiều tiền người ta khao khát tình yêu chân thật, khi chân thành yêu mãi mà vẫn đói, người ta khao khát tiền.

Tư tưởng Phương Tây

trong lịch sử là người nghèo nhất.

Emerson Ralph Waldo

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *