Một người lạc quan thức đến nửa đêm

Tôi không biết chìa khóa của , nhưng tôi biết chìa khóa của là cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Một người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.

Bill Vaughn

If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat.
Đọc thêm →

Mark Twain

Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Bill Cosby

Phải kính trọng con người! Đừng thương hại nó.

M.Gorki

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *