Không biết chịu đựng nghèo túng là nhục rồi

Khi không còn ai ghen tị với bạn thì hãy xem lại liệu mình đã sống đúng chưa.

Không biết chịu đựng là nhục rồi. Không biết tống cổ bằng làm việc còn nhục hơn.

Pêriclec

Khôn ngoan đến với sự lắng nghe, hối hận đến với sự ba hoa.

Tục ngữ Ý

Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn.

Bové

Khi tự cho mình là đầy đủ thì mình có được một của quý vô giá là Tự Do.

Épicure

Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ; Khi gặp tai họa, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường.

Ph. Becon

Khi không còn ai ghen tị với bạn thì hãy xem lại liệu mình đã sống đúng chưa.

M. Guenin

Bạn hãy dạy cho họ biết sống làm sao và bài học khó hơn nữa biết bao là chết làm sao.

B.Porteus

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *