Khi ngoái nhìn về phía sau thấy lòng bị tổn thương

The winner says, “It may be difficult but it is possible”.

Khi ngoái nhìn về phía sau thấy lòng bị tổn thương và khi nhìn về phía trước thấy lòng sợ hãi, bạn có thể nhìn sang bên cạnh mình và người bạn thân nhất của bạn sẽ có mặt ở đó.

Don’t be discouraged. It’s often the last key in the bunch that opens the lock.
Đừng nản chí. Thường thì chiếc chìa khóa cuối cùng trong chùm chìa khóa lại mở được ổ khóa.

If you lose at something, a sport for example, a regular friend says “good try”, but a true friend says “good true” and helps you to win next time.
Nếu ta bị thua, chẳng hạn như một môn thể thao, một người bạn bình thường sẽ nói “có cố gắng”, nhưng một người bạn thật sự sẽ nói “có cố gắng” và sẽ giúp ta thắng cuộc ở lần sau.

The winner says, “It may be difficult but it is possible”.
The loser says, “It may be possible but it is too difficult”.
Người chiến thắng nói: ”Việc đó khó nhưng có thể làm được”.
Kẻ chiến bại nói: ”Việc đó có thể làm được nhưng quá khó”.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *