Hôn nhân là thứ thuốc duy nhất

Nếu chúng ta cần phải đối diện với sự thật thì hãy nhớ là một điều xấu xa đầy tai họa cần thiết.

Hôn nhân là thứ thuốc duy nhất để chữa bệnh yêu.

Tục ngữ Anh

Hôn nhân cũng như sấm: Những tiếng sấm đầu làm người ta thở ra khoan khoái, nhưng sau đó là chớp và sét nổ tung.

Tục ngữ Malaysia

Một người chồng có thể không biết là bị vợ lừa, nhưng không bao giờ hắn tin chắc rằng vợ hắn không hề lừa hắn.

Mademoiselle De Sommeri

Hôn nhân muốn được sung sướng phải đem thật nhiều mồ hôi đổi cho nhau.

Napoléon

Nếu chúng ta cần phải đối diện với sự thật thì hãy nhớ hôn nhân là một điều xấu xa đầy tai họa cần thiết.

Nê-Nan-Đơ

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *