Hôn nhân là một trong những chuyện quan trọng

Người ta tìm hiểu nhau ba tuần, yêu nhau ba tháng, cãi nhau ba năm, chịu đựng nhau ba mươi năm, và con cái lại tiếp tục như thế.

là một trong những nhất của đời sống. Nhưng có lẽ là một trong những việc người ta ít cân đo nhất.

Bê-Ga-Giơ

Hôn nhân, đó là một khoa học nhưng không ai nghiên cứu thành công nó.

B. A. Ni-Lít

Hôn nhân phải là một quá trình giáo dục lẫn nhau suốt đời.

H. Hmiem

Người ta tìm hiểu nhau ba tuần, yêu nhau ba tháng, cãi nhau ba năm, chịu đựng nhau ba mươi năm, và con cái lại tiếp tục như thế.

Hippolite Jaine

Hôn nhân không phải chơi xổ số, vì chơi xổ số đôi khi còn trúng.

B. Sô

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *