Gia đình là nhà tù của thiếu nữ

Hòa hợp là nguồn sức mạnh, sức mạnh là nguồn thịnh vượng của .

Hôn nhân mà bàn đến của cải là cái đạo của mọi rợ vậy.

Vương Thông

Vợ chồng tranh nhau nói câu chót còn nguy hiểm hơn trái bom đã châm ngòi.

D. Jerrolly

Gia đình là nhà tù của thiếu nữ, là xưởng thợ của đàn bà.

Bernard Shaw

Hòa hợp là nguồn sức mạnh, sức mạnh là nguồn thịnh vượng của gia đình.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *