Có những điều được lặp lại cho đôi tai

Bạn chỉ có thể của kẻ khác khi bạn mở chính trái tim của bạn.

Có những điều được lặp lại cho đôi tai, cho lí trí, nhưng không có điều lặp lại cho trái tim.

Chamfort

Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình. Điều cốt yếu thì mắt chẳng hề thấy.

Saint Exupery

Một trái tim ngây thơ là một vật dễ vở, chỉ một lời thề nguyền gian dối có thể làm tan nát nó.

Bulwer Lytton

Sự chân thành là cánh cửa mở của trái tim.

Tục ngữ Pháp

Bạn chỉ có thể mở trái tim của kẻ khác khi bạn mở chính trái tim của bạn.

Pasquier – Quesnel

Kho tàng anh ở nơi nào thì tim cũng ở chốn đó.

Mattew

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *