Có những cơ thể vẹn toàn, những khuôn mặt tuyệt đẹp

Tiếng thổn thức của một trái tim đang yêu là một nhạc điệu du dương, thánh thót nhất trong các loại âm nhạc ở trần gian.

Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn.

Maggy

Nếu tôi là Thượng đế, tôi sẽ thương hại cho của muôn người.

Maurice Maeterlinck

Có những cơ thể vẹn toàn, những khuôn mặt tuyệt đẹp. Chưa hề có trái tim hoàn hảo.

Paul Géraldy

Con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không sao hiểu biết được.

Blaise Pascal

Những trái tim đau khổ và dũng cảm, đó là những tâm hồn cao thượng.

René Bazin

Tiếng thổn thức của một trái tim đang yêu là một nhạc điệu du dương, thánh thót nhất trong các loại âm nhạc ở trần gian.

Beecher Towe

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *