Có khá nhiều phương tiện để làm giàu

Người giàu trù tính cho tương lai, còn người nghèo thì cho hiện tại.

Những là những người không có quyền lựa chọn.

Beaumont And Fletcher

Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện.

Francis Bacon

Nghèo khó ơi! Mi là cội nguồn của nghệ thuật nhân loại, cái cảm hứng lớn lao của khúc hát thi nhân.

E. Moore

Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay.
Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

Tục ngữ Anh

Nghèo mà nhiều bạn thân là giàu mà cô độc.

Peacock

Người giàu trù tính cho tương lai, còn người nghèo thì cho hiện tại.

Ngạn ngữ Phương Đông

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *