Chúng ta nhận biết chân lý không phải bằng lý trí

Hãy học suy nghĩ bằng và hãy học cảm xúc bằng .

Chỉ bằng cách hy sinh đầu óc, ta mới chinh phục được trái tim.

Chúng ta nhận biết không phải bằng lý trí mà bằng con tim.

A. Bierge

Lí trí tìm kiếm, nhưng chính con tim mới tìm thấy.

George Sand

Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lý trí.

T. Fontane

Tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm thường để lạc con tim.

Théognis

Trí óc luôn bị con tim đánh lừa.

La Rochefoucauld

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *