Chừng nào người ta còn muốn một điều gì đó

là tài sản không bao giờ khô cạn và thiêng liêng nhất trong chúng ta!

Chừng nào người ta còn muốn một điều gì đó, còn đi đến môt nơi nào đó, còn tìm tòi một cái gì đó, còn dằn vặt đau khổ… thì tôi còn thích họ. Nhưng nếu họ đã đi đến đích rồi và dừng lại, thì họ chảng lý thú gì nữa!

M.Gorki

làm cho người ta sợ, nhưng lại giúp người ta khi cần.

B.Johnson

Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác, bạn hãy xét lại mình và coi xem bạn có làm như họ vậy không.

Marc-Aurele

Học vấn là tài sản không bao giờ khô cạn và thiêng liêng nhất trong chúng ta!

Plutarque

Hãy suy nghĩ tất cả những điều bạn nói. Nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ!

Khuyết danh

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *