Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại

Những cô gái giống như những tên miền Internet, những tên đẹp mà ta thích đã có chủ nhân rồi!

Lúc thấy việc không học hỏi, khi thi thố mới hối hận.

Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới có thể trở nên giàu có.

Enrics (Mỹ)

Người ta thường nói gộp chung khoa học và kiến thức. Đây là một ý kiến sai lệch. Khoa học không chỉ là kiến thức mà còn là ý thức, cũng chính là bản lĩnh vận dụng kiến thức.

Kleiloyev (Nga)

Có học vấn không có đạo đức như một kẻ xấu; có đạo đức không có học vấn như một người thô bỉ.

Roosevelt (Mỹ)

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

Franklin (Mỹ)

Nếu phiên bản đầu tiên của bạn không thành công, hãy đạt tên nó là phiên bản 1.0

Những cô gái giống như những tên miền Internet, những tên đẹp mà ta thích đã có chủ nhân rồi!

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *