Chẳng có nhà thờ nào lại không giảng đạo

của người đang yêu chỉ gây khó chịu nhưng của các ông chồng thì vừa gây khó chịu lại vừa là một sự xúc phạm.

Chẳng có nào lại không , không có cặp vợ chồng nào lại không cãi nhau.

Người ta coi khinh người đàn ông ghen vợ vì đó là bằng chứng cho thấy anh ta không thật yêu vợ và có quan niệm xấu về bản thân cũng như về vợ mình.

Descarter

Yêu chồng mình tức là trả tiền cho người cung cấp. Yêu một anh nhân tình tức là cho tiền một người nghèo.

Tonlet

Cái ghen của người đang yêu chỉ gây khó chịu nhưng cái ghen của các ông chồng thì vừa gây khó chịu lại vừa là một sự xúc phạm.

Madame De La Faette

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *