Bản chất của một người không nằm ở mặt

Để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có ngày tin cho chắc chắn. Tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi.

Bản chất của một người không nằm ở mặt anh ta bộc lộ với bạn mà ở chỗ anh ta không hề bộc lộ với bạn.

Gibran (Syria)

Hiện thực là bờ bên này; lý tưởng là bờ bên kia, ở giữa là dòng sông cuồn cuộn chảy, hành động là chiếc cầu bắc ngang sông.

Kleiloyev (Nga)

Đừng hoãn lại một việc gì về sau, bởi vì về sau bạn cũng không gặp dễ dàng hơn.

Jăngpon

Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao.

Tôn Tử

Để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có ngày tin cho chắc chắn. Tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi.

M.Gorki

Hãy tin một nửa những gì anh thấy tận mắt và đừng tin những gì anh nghe được.

D. Crai

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *