Anh hãy tự giúp anh trước, trời sẽ giúp anh sau

Cats are mysterious kind of folk – there is more passing in their minds than we are aware of.

Anh hãy tự giúp anh trước, trời sẽ giúp anh sau.

La Fontaine

Ai ngờ vực tức là làm cho kẻ khác phản bội mình.

Voltaire

Uớc mơ! Không có ước mơ, con người sẽ biến thành con vật. Ước mơ thúc đẩy sự tiến bộ. Ước mơ vĩ đại nhất đó là chủ nghĩa xã hội.

V.Lenin

Mùa xuân là cách bày tỏ của thiên nhiên: “Ta hãy vui chơi”
Đọc thêm →

Robin Williams

Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền.

Quan Doãn Tử

Cats are mysterious kind of folk – there is more passing in their minds than we are aware of.

Walter Scott

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *